HL ไฟฉายคาดหน้าผาก รุ่น HL-3307

HL ไฟฉายคาดหน้าผาก รุ่น HL-3307 เป็นไฟฉายหลอด LED 7 ดวง ให้แสงไฟสีขาวและสามารถชาร์จไฟบ้านได้ มีปลั๊กในตัว ใช้งานอย่างน้อย 8 ชั่วโมงมี 2 จังหวะ  จังหวะแรก ไฟ 3 ดวง จังหวะที่สองไฟ 7 ดวงส่องสว่างเป็นวงกว้างหลอดLEDกินไฟน้อย ประหยัดไฟ แบตอยู่ได้นาน ปรับองศาของหัวไฟฉายได้

Line chat