การรับประกันสินค้าของทางร้าน 

  • สำหรับลูกค้าทั่วไป

HV – SHOPS มีการตรวจสอบและทดลองสินค้าก่อนจัดส่งทุกครั้ง ดังนั้นเมื่อสินค้าถึงมือลูกค้าแล้วเกิดปัญหา ให้ลูกค้ารีบแจ้งทางร้านภายใน 7 วัน โดยทางเราจะให้ส่งสินค้ามาเปลี่ยนภายใน 1 เดือน(30วัน) หากลูกค้าไม่นำมาเปลี่ยนภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางร้านจะถือว่าสินค้านั้นๆหมดประกันจากทางร้านทุกกรณี สินค้าที่อยู่ในประกันจะต้องไม่ใช่สินค้าที่เกิดจากการ แตกหัก หรือเสียหายจากการกระทำของลูกค้าไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ทางร้านยินดีให้บริการเปลี่ยนสินค้า หากพบว่าสินค้ามีปัญหาหลังจากที่ลูกค้าได้รับโดยเร็วที่สุด

  • สำหรับลูกค้าส่ง
พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าที่นำไปสินค้าของทางร้านไปขายต่อ ทางร้านมีการรับประกันสินค้านานถึง 6 เดือน สินค้าที่สามารถนำมาเปลี่ยนได้จะต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ถูกขายออกไป หรือไม่ใช่สินค้าที่ถูกขายแล้วนำมาเปลี่ยนคืน เพราะฉนั้นสินค้าทุกประเภททางร้านสามารถเปลี่ยนตัวสินค้าได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนหีบห่อของสินค้าให้ใหม่ได้ สำหรับสินค้าที่ตกรุ่นไวหากขายไม่ออกทางร้านไม่รับเปลี่ยนรุ่นใหม่ไปขายทุกกรณี สินค้าที่เปลี่ยนจึงเป็นสินค้าที่เกิดปัญหาเท่านั้น