DPไฟฉายคาดหัวสว่างมาก รุ่น LED-748

DPไฟฉายคาดหัวสว่างมาก รุ่น LED-748 ทางเลือกใหม่ของไฟฉาย มีอายุการใช้งานได้นานกว่าแบตธรรมดาถึง 10 เท่า สามารถลุยฝนได้ปรับความสว่างได้ตามความต้องการ ข้อควรระวัง ควรหลีกเลี่ยงการตกหรือการกระแทก

Line chat