ไฟฉายคาดหัว LED รุ่น 781 ชาร์จไฟบ้านได้ ทนต่อความชื้นสูง

ไฟฉายใช้คาดหัว รุ่น LED 781 เป็นไฟฉายคาดหัวที่ใช้หลอด LED 1 ดวง 200W สามารถชาร์จไฟบ้านได้ มีสายปลั๊กแยก ใช้งานอย่างน้อย 8 ชั่วโมง สามารถปรับหรี่ได้ส่องสว่างระยะไกล ใช้งานกลางสายฝนได้ ทนละอองน้ำ ความชื้นได้ แต่แช่น้ำไม่ได้

Line chat