ไฟฉายคาดหัว ST รุ่น ST-538 LED Headlight ส่องแสงได้ระยะไกล

ไฟฉายคาดหัว ST รุ่น ST-538 LED Headlight เป็นไฟฉายติดศรีษะที่มีหลอด LED 1 ดวง ไฟฉายคาดหัว 80 W สามารถปรับแสงไฟเป็นสีขาว หรือสีเหลืองได้ตามความต้องการการใช้งานของลูกค้า ไฟฉายคาดหัว ST รุ่น ST-538 LED เหมาะสำหรับใช้เพื่องานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และงานบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกรีดยาง ทำสวน ปลูกผัก ตกปลา ทอดแห จับสัตว์ ฯลฯ สามารถส่องแสงสว่างได้อย่างดีที่สุด มีคุณภาพได้มาตรฐาน