ไฟฉาย Kamisafe รุ่น KM-165 ไฟฉายคาดหัว คุณภาพดี ราคาพิเศษที่สุด

ไฟฉาย Kamisafe รุ่น KM-165 เป็นไฟฉายติดศรีษะที่มีหลอดไฟ LED  1 ดวง สามารถปรับความเข้มของแสงได้ 2 โหมดการใช้งาน คือ สูงและต่ำ ให้แสงสว่างติดต่อกันยาวนาน 9 ชั่วโมงเต็ม ! ต่อการชาร์จไฟเพียง 1 ครั้ง

ไฟฉายคาดหัว Kamisafe รุ่น KM-165 เหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การเก็บเห็ด เก็บผัก เก็บผลไม้ ทําสวนทําไร่ กรีดยาง เดินป่า หรือใช้ซ่อมยาน พาหนะในเวลากลางคืน

Line chat