ปลั๊กสามตา ไฟ 4 ช่อง และช่องเสียบ usb อีก 2 ช่อง ตรา CKML รุ่น 815(USB)

รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง และช่องเสียบ usb อีก 2 ช่อง ตรา CKML รุ่น 815(USB) มีทั้งขนาด 3 เมตร 5 เมตร และ 8 เมตร เลือกใช้ความยาวสายไฟได้ตรงตามใจที่ต้องการ ไม่ต้องพ่วงซ้อนกันหลายๆ เครื่องให้ไฟตกอีกต่อไป เลือกใช้รางปลั๊กไฟ เลือกใช้ ตรา CKML