Adaptor 1000 MA (1A) สามารถปรับกำลังไฟเองได้ขณะที่ใช้งาน

Adaptor 1000 MA (1A) เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบสุด ๆ ผู้ใช้สามารถควบคุมกำลังไฟได้ด้วยตัวเอง อะแดปเตอร์รุ่นนี้ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย ปลอดภัยขณะที่ใช้งานแน่นอน

Line chat